Forfatterne

Op imod 100 medlemmer og venner af De Berejstes Klub medvirker i de tre bind af “Kronisk rejsefeber“.
De Berejstes Klub blev stiftet 30. maj 1996 og har gennem årene optaget henved 1.300 medlemmer. Klubben tæller i dag omkring 600 medlemmer og 250 venner.
Se mere om De Berejstes Klub her.
 • Martin Adserballe
 • Mia Beicher Ansbjerg
 • Knud B. Bach
 • Nicolai Bangsgaard
 • Svend Bergmann
 • Søren Bonde
 • Mikie Breum
 • Ewa Bylinska
 • Charlie Uldahl Christensen
 • James Dahringer
 • Anna le Dous
 • Katrine Dybkjær
 • Henrik Døcker
 • Elsebeth Finnick
 • Lene Frøslev
 • Anne V. Gross
 • Jesper Grønkjær
 • Karen Hammer
 • Henrik Frier Hansen
 • Jan Møller Hansen
 • Karin Hansen
 • Line Hansen
 • Ole Ejnar Hansen
 • Erik Hermansen
 • Hanne Hjardemaal
 • Simon Honoré
 • Fartein Horgar
 • Sarah-Ann Hunt
 • Kenneth Hvolbøl
 • Morten Haagensen
 • Jakob Linaa Jensen
 • John Lau Jensen
 • Per Allan Jensen
 • Rikke Skafte Jespersen
 • Claus Qvist Jessen
 • Viroj Jienwatcharamongkhol
 • Jacob Gowland Jørgensen
 • Bertel Kristensen
 • Anette Lillevang Kristiansen
 • Cathrine Krogh
 • Ib Larsen
 • Søren Lauridsen
 • Patrick Leis
 • Marianne Leth
 • Bjarne Lund-Jensen
 • Gunnar Terje Lysemose
 • Lars-Terje Lysemose
 • Bo Løvschall
 • Malaika Søgaard Malmos
 • Mette Ehlers Mikkelsen
 • Lars Kierulff Munk
 • Lars Beck Nielsen
 • Michael Horne Nielsen
 • Michael Sommerville Nielsen
 • Bjarne Nigaard
 • Michael Nyholm
 • Jørgen Oulund
 • Ole Steen Oxgren
 • Søren Padkjær
 • Anders Kofoed Pedersen
 • Maya Linnea Pedersen
 • Torbjørn C. Pedersen
 • Erik Pontoppidan
 • Kirsten Rask
 • Lene Kohlhoff Rasmussen
 • Thomas Rathje
 • Jørgen Retsbo
 • Arne Runge
 • Christian Ankerstjerne Rønneberg
 • Vibe Juul Sannig
 • Aviaaja Schlüter
 • Henrik Schumacher
 • Tanja Schwartz
 • Mette Lindgaard Seligmann
 • Kenneth Sorento
 • Simon Staun
 • Anja Stubager
 • Steffen Stubager
 • Theis Sølling
 • Mads Søndergaard
 • Gerner Thomsen
 • Hjalte Tin
 • Lene Topp
 • Lisbeth Andersen Vivaldini
 • Nikolaj Wessel Witte